Informace o programu VYRAEX®

Integrovaný systém, komplexně řešící problematiku výroby potravin od objednávek přes expedici a prodej s vazbou na výrobu, normy a zásoby. Systém je využitelný v provozovnách všech typů a velikostí – od malých výroben po větší závody. V průběhu několika let je neustále vylepšován a byl již ověřen na stovkách instalací. Lze jej provozovat na samostatném počítači PC nebo v síti několika počítačů. Jednotlivé části programu je možno využívat odděleně nebo jako celek vzájemně propojených modulů.

  • Expedice s různými variantami dodacích listů a daňových dokladů. Sběrné faktury i ambulantní prodej.
  • Individuální ceníky, možnost poskytování slev.
  • Jednoduché a rychlé pořizování dat. Elektronické předávání dat s obchodními partnery.
  • Evidence výroby, výpočet spotřeby surovin, kalkulace cen.
  • Skladová evidence s libovolným počtem skladů, automatické propojení na výrobu a expedici.

Vzájemně propojené moduly programu

OBJEDNÁVKY, DODACÍ LISTY, EXPEDICE
Dodací listy se vytváří z objednávek nebo přímo. Je zabezpečeno rychlé a jednoduché pořízení dodacích listů a jejich aktualizace. Lze lehce vyhledávat výrobky i odběratele dle čísel nebo názvů. Zadávání je, díky své operativnosti, vhodné i například pro rychlý příjem objednávky po telefonu. Je možno také pracovat se souborem tzv. stálých objednávek pro jednotlivé odběratele na určité dny. Pro rozsáhlejší výrobu s vlastním rozvozem výrobků, umožňuje program rozdělení odběrních míst do rozvozních linek s přiřazením řidičů. Při velkém počtů dokladů je možno pořizovat na více počítačích současně. Program poskytuje uživateli desítky variant různých sestav, výběrů a přehledů expedice za zvolené období dle zadaného třídění. Výstupy je možno exportovat do Excelu.

PRODEJ, FAKTURACE
Je možno vytvářet různé druhy daňových dokladů. Faktury přímo z pořízení nebo dávkově, tzv. sběrné faktury za určité období (denně, týdně, dekádně, měsíčně,…) Pro každého odběratele lze nastavit individuálně typ dokladu, splatnost, individuální ceny, typ slevy. Možnosti vytváření prodejek a faktur za hotové včetně elektronické evidence tržeb (EET).
Možnost propojení s interním nebo externím systémem mobilního prodeje, např. COMDEAL.
Evidence a přehledy daňových dokladů, možnost zasílání faktur odběratelům v elektronické podobě.
Export vydaných faktur různých účetních programů. Např. CIS - PORS, DUEL, EkoSoft, ENTRY, EPOS, FIS 3000, HORRY, IIS Ekonom, Klient, KONTO, Money, POHODA, PREMIER, SB KOMPLET, STEREO, ÚČTO, ZEIS a další.

VÝROBA
Evidence výroby a výrobních ztrát. Výpočet spotřeby surovin dle norem (receptur). Při zadávání norem výrobků lze využívat víceúrovňové (tzv. vnořené) normy pro vyráběné polotovary. Kalkulace cen výrobků. Porovnání výroby a expedice. Možnost automatického propojení se skladovou evidencí. Pro masnou výrobu jsou k dispozici bourací listy.

VÝPOČET VÝŽIVOVÝCH A ENERGETICKÝCH HODNOT VÝROBKŮ
Automatický výpočet výživových a energetických hodnot výrobků dle metodiky EuroFIR, jakožto plně integrovaná součást programu, navazující na informace o výrobcích, surovinách a normách výrobků uložených v databázi. Tiskové sestavy, výstup do Excelu.

SKLADOVÁ EVIDENCE, DOSLEDOVATELNOST
Umožňuje pohyb zásob na skladě pomocí příjemek a výdejek nebo mezi sklady pomocí převodek. Spotřebu surovin je možné odepisovat i automaticky z výroby nebo expedice. Průběžné sledování stavu zásob na skladě. Fyzická inventura, porovnání normované a skutečné spotřeby. Sklad je oceňován v průměrných nákupních cenách s možností automatického rozpočítávání pořizovacích nákladů. Změnu nákupních cen lze automaticky promítnout v cenových kalkulacích výrobků. Sledování nákupu a cen od různých dodavatelů. Vedení libovolného počtu skladů. Například při ambulantním prodeji možnost sledování až na jednotlivé řidiče. Program umožuje provádět dosledovatelnost surovin použitých pro výrobu konkrétní šarže výrobků tak, že poskytne údaje o dodavatelích surovin, datu dodání, šaržích a použitém množství jednotlivých surovin.