Informace o programu VYRAEX®

Integrovaný systém, komplexně řešící problematiku výroby potravin od objednávek přes expedici a prodej s vazbou na výrobu, normy a zásoby. Systém je využitelný v provozovnách všech typů a velikostí – od malých výroben po větší závody. V průběhu několika let je neustále vylepšován a byl již ověřen na stovkách instalací. Lze jej provozovat na samostatném počítači PC nebo v síti několika počítačů. Jednotlivé části programu je možno využívat odděleně nebo jako celek vzájemně propojených modulů.

  • Expedice s různými variantami dodacích listů a daňových dokladů. Sběrné faktury i ambulantní prodej.
  • Individuální ceníky, možnost poskytování slev.
  • Jednoduché a rychlé pořizování dat. Elektronické předávání dat s obchodními partnery.
  • Evidence výroby, výpočet spotřeby surovin, kalkulace cen.
  • Skladová evidence s libovolným počtem skladů, automatické propojení na výrobu a expedici.

Vzájemně propojené moduly programu

OBJEDNÁVKY, DODACÍ LISTY, EXPEDICE
Dodací listy se vytváří z objednávek nebo přímo. Je zabezpečeno rychlé a jednoduché pořízení dodacích listů a jejich aktualizace. Lze lehce vyhledávat výrobky i odběratele dle čísel nebo názvů. Zadávání je, díky své operativnosti, vhodné i například pro rychlý příjem objednávky po telefonu. Je možno také pracovat se souborem tzv. stálých objednávek pro jednotlivé odběratele na určité dny. Pro rozsáhlejší výrobu s vlastním rozvozem výrobků, umožňuje program rozdělení odběrních míst do rozvozních linek s přiřazením řidičů. Při velkém počtů dokladů je možno pořizovat na více počítačích současně. Program poskytuje uživateli desítky variant různých sestav, výběrů a přehledů expedice za zvolené období dle zadaného třídění. Výstupy je možno exportovat do Excelu.

PRODEJ, FAKTURACE
Je možno vytvářet různé druhy daňových dokladů. Faktury přímo z pořízení nebo dávkově, tzv. sběrné faktury za určité období (denně, týdně, dekádně, měsíčně,…) Pro každého odběratele lze nastavit individuálně typ dokladu, splatnost, individuální ceny, typ slevy. Možnosti vytváření prodejek a faktur za hotové včetně elektronické evidence tržeb (EET).
Možnost propojení s interním nebo externím systémem mobilního prodeje, např. COMDEAL.
Evidence a přehledy daňových dokladů, možnost zasílání faktur odběratelům v elektronické podobě.
Export vydaných faktur různých účetních programů. Např. CIS - PORS, DUEL, EkoSoft, ENTRY, EPOS, FIS 3000, HORRY, IIS Ekonom, Klient, KONTO, Money, POHODA, PREMIER, SB KOMPLET, STEREO, ÚČTO, ZEIS a další.

VÝROBA
Evidence výroby a výrobních ztrát. Výpočet spotřeby surovin dle norem (receptur). Při zadávání norem výrobků lze využívat víceúrovňové (tzv. vnořené) normy pro vyráběné polotovary. Kalkulace cen výrobků. Porovnání výroby a expedice. Možnost automatického propojení se skladovou evidencí. Pro masnou výrobu jsou k dispozici bourací listy.

VÝPOČET VÝŽIVOVÝCH A ENERGETICKÝCH HODNOT VÝROBKŮ
Automatický výpočet výživových a energetických hodnot výrobků dle metodiky EuroFIR, jakožto plně integrovaná součást programu, navazující na informace o výrobcích, surovinách a normách výrobků uložených v databázi. Tiskové sestavy, výstup do Excelu.

SKLADOVÁ EVIDENCE
Umožňuje pohyb zásob na skladě pomocí příjemek a výdejek nebo mezi sklady pomocí převodek. Spotřebu surovin je možné odepisovat i automaticky z výroby nebo expedice. Průběžné sledování stavu zásob na skladě. Fyzická inventura, porovnání normované a skutečné spotřeby. Sklad je oceňován v průměrných nákupních cenách s možností automatického rozpočítávání pořizovacích nákladů. Změnu nákupních cen lze automaticky promítnout v cenových kalkulacích výrobků. Sledování nákupu a cen od různých dodavatelů. Vedení libovolného počtu skladů. Například při ambulantním prodeji možnost sledování až na jednotlivé řidiče.